PET-undersøgelsesloven § 18

Denne konsoliderede version af pET-undersøgelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed

Lov nr. 359 af 02. juni 1999

§ 18

Møder i undersøgelseskommissionen foregår for lukkede døre.

Stk. 2 Undersøgelseskommissionen kan dog bestemme, at møder er offentlige, i det omfang der foretages afhøring om generelle spørgsmål vedrørende efterretningstjenestens virksomhed i tiden før 1990.

Stk. 3 Undersøgelseskommissionens beslutninger efter stk. 1 og 2 kan ikke påkæres.