14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PET-undersøgelsesloven § 11

Lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pet-undersøgelsesloven og bygger på lov nr. 359 af 02. June 1999. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Den minister eller embedsmand, hvis forhold undersøges, har ret til at lade sig bistå af en bisidder, der beskikkes af kommissionen.

•••

Stk. 2 Undersøgelseskommissionen kan på ethvert tidspunkt beslutte at tilbagekalde en beskikkelse af en bisidder, hvis afgørende hensyn til den i stk. 1 nævnte person eller til andre lande, statens sikkerhed, undersøgelsens gennemførelse eller tredjemand taler for det.

•••
profile photo
Profilside