14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PET-loven § 16

Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pet-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 231 af 07. marts 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Der oprettes et tilsyn med efterretningstjenesterne bestående af 5 medlemmer, som udpeges af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren.

•••

Stk. 2 Formanden, der skal være landsdommer, udpeges efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret. Medlemmerne beskikkes for 4 år. Et medlem har ret til genbeskikkelse for yderligere 4 år. Herudover kan genbeskikkelse ikke finde sted.

•••

Stk. 3 Justitsministeren kan ikke tilbagekalde et medlems beskikkelse, medmindre medlemmet selv anmoder derom eller forudsætningerne for medlemmets beskikkelse bortfalder.

•••

Stk. 4 Tilsynet antager og sikkerhedsgodkender den fornødne sekretariatsbistand.

•••

Stk. 5 Tilsynet fastsætter selv sin forretningsorden.

•••
profile photo
Profilside