Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Indledende om skatteberegningen

- Side 180 -

...jf. PSL § 8– skat af aktieindkomst, jf. PSL § 8 a– skat af CFC-indkomst, jf. PSL § 8 b– og udligningsskat, jf. PSL § 7 a 15 15. En særlig skat relateret til udbetaling på pensionsordninger, hvor der har været tale om forholdsvis store fradragsværdier i forbindelse med indbetalinger til ordningerne. Omtales ikke yderligere i nærværende fremstilling.

Læs på JurabibliotekModregningsrækkefølge

- Side 183 -

...i skatten af aktieindkomst ud over bundfradraget for aktieindkomst, 20 20. Bundfradraget udgør 58.900 kr. for indkomståret 2023 (57.200 kr. for 2022), eventuelt forøget med uudnyttet bundfradrag hos en ægtefælle. Det er altså den del af aktieindkomsten, der beregnes 42 % aktieskat af. jf. PSL § 8 a, stk. 2. Modregning sker i den nævnte rækkefølge.

Læs på JurabibliotekNegativ aktieindkomst

- Side 186 -

En negativ aktieindkomst repræsenterer en skatteværdi for den skattepligtige. Det følger af PSL § 8 a, stk. 5, at en negativ aktieskat kan modregnes i slutskatten, herunder i AM-bidraget og en eventuel ejendomsværdiskat. Det er ikke muligt at få udbetalt skatteværdien af negativ aktieindkomst.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Kan den negative aktieskat ikke modregnes fuldt ud i egen slutskat, kan det overskydende beløb overføres til modregning i en eventuel ægtefælles slutskat 26 26. PSL § 8 a, stk. 6. og et herefter resterende beløb fremføres til modregning i slutskatterne for efterfølgende indkomstår. 27 27. PSL § 8 a, stk. 5 og 6.

Læs på Jurabibliotek