Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Skatteberegningen

- Side 138 -

...eventuelt overskydende beløb kan overføres til en samlevende ægtefælle eller eventuelt fremføres til modregning i skatterne for de efterfølgende indkomstår jf. PSL § 8 a, stk. 5 og 6. Det skal dog samtidig erindres, at tab på noterede aktier fortsat kun kan modregnes i gevinster på noterede aktier og udbytte herfra, jf. kildeartsbegrænsningen i ABL § 13 a.

Læs på Jurabibliotek