Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Omregning

- Side 478 -

...var fuldt skattepligtig. Ifølge Landsskatteretten var det således afgørende for opgørelsen af beskatningsgrundlaget, at beskatningsgrundlaget efter omregningen gav et retvisende billede af helårsindkomsten. 17 17. Se endvidere SKM 2006.359 LSR om en situation, hvor skatteyderen gik fra at være fuldt skattepligtig til at være begrænset skattepligtig.

Læs på Jurabibliotek