Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Når indkomståret ikke udgør en 12-månedersperiode

- Side 175 -

...opgjorte helårsindkomster beregnes der på normal måde helårsskat efter PSL §§ 6-9. Den beregnede helårsskat nedsættes efter forholdet mellem delårs- og helårsbeløbene. Såfremt der i perioden indgår en éngangsindtægt eller -udgift, må denne i første omgang holdes uden for beregningen af helårsindkomsten og derefter tillægges, respektive fratrækkes.

Læs på Jurabibliotek