Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Konkursindkomsten for fysiske personer

- Side 1347 -

...§ 8 a, kan alene fremføres til modregning i eventuel skat af konkursindkomsten fra konkursåret og senere indkomstår under konkursen, jf. KKSL § 12 A. Endvidere kan negativ aktieindkomst, som ifølge KKSL § 11, stk. 2, indgår i konkursindkomsten, ikke fradrages i skyldnerens eller en eventuel ægtefælles indkomst fra konkursåret og senere indkomstår.

Læs på Jurabibliotek