Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Beskatningen af afdøde i mellemperioden

- Side 1268 -

...arbejdsmarkedsbidrag vedrørende dødsfaldsåret bliver endelige ved dødsfaldet, jf. DSKL § 33 A. På tilsvarende vis bliver afdødes forskudsregistrerede krav på kompensation for energi- og miljøafgifter (grøn check) endeligt, jf. DSKL § 33 A. Skatteberegningen sker efter tilsvarende principper som for skattepligtige dødsboer, jf. afsnit 4.1 og DSKL §§ 14-17.

Læs på Jurabibliotek