Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Generelt

- Side 1062 -

For så vidt angår fysiske personer gælder der om udbytte særlige skatteberegningsregler i PSL §§ 3, 4, 4 a og 8 a, og man kan kun få et samlet billede af aktionærbeskatningen, såfremt man sammenholder indkomstopgørelsesreglerne med skatteberegningsreglerne, jf. kap. 7, 2.

Læs på Jurabibliotek