Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Tab

- Side 637 -

...aktieindkomsten, jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4. Er aktieindkomsten negativ, beregnes en negativ skat med samme procentsatser, som hvis aktieindkomsten havde været positiv, jf. PSL § 8 a, stk. 5 og 6. Den negative skat modregnes i den skattepligtiges slutskat, og et eventuelt resterende beløb fremføres til modregning i slutskatten for de følgende indkomstår.

Læs på Jurabibliotek