Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Skattemæssige overvejelser om valg af selskabsform

- Side 448 -

...beskattes med 27 % af den del, der ikke overstiger 56.500 kr. 9 9. 2021-sats. 57.200 kr. i 2022. pr. indkomstår, og 42 % af den overskydende del pr. indkomstår. 10 10. Benævnes som aktieindkomst, jf. PSL §§ 4 a og 8 a. Bemærk, at beløbet er det dobbelte, hvis man er gift, dvs. 113.000 kr. i 2021 (114.400 kr. i 2022). Som det simplificerede eksempel ndf.

Læs på JurabibliotekUdbytte

- Side 459 -

...holdingstruktur, er modtagne udbytter fra driftsselskabet skattefrie for holdingselskabet, som det er beskrevet i afs. 3.2.1.1 ovf. Hvis kapitalselskabet derimod ejes personligt af iværksætteren, vil vedkommende altid være skattepligtig af udbytter, der udloddes fra kapitalselskabet som aktieindkomst. 44 44. Jf. ligningslovens (LL) § 16 A og PSL §§ 4 a og 8 a.

Læs på Jurabibliotek