Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Skatteberegningen

- Side 117 -

Aktieindkomst – dvs. navnlig udbytte og aktieavancer – der ikke overstiger et grundbeløb på 57.200 kr. (2022-niveau), beskattes efter PSL § 8 a med en endelig skat, der for indkomståret 2022 udgør 27 pct. Skat af aktieindkomst, der overstiger grundbeløbet, beregnes med 42 pct.

Læs på Jurabibliotek