Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Afståelse af medarbejderaktier m.v. til udstedende selskab

- Side 2408 -

Efter personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 2, skal afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B medregnes ved opgørelsen af aktieindkomsten. For aktieindkomst op til 50.600 kr. (2016-niveau) er skattesatsen 27 pct., og for den del af aktieindkomsten, der ligger over dette beløb, er skattesatsen 42 pct., jf. personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2.

Læs på Jurabibliotek