Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Beskatning

- Side 111 -

...avancer ved salg af aktier, de har ejet i mindre end 3 år. De er skattefri, hvis de har ejet aktierne længere, jf. aktieavanceskattelovens §§ 6 og 8. En person kan drive sin erhvervsvirksomhed i aktie- eller anpartsselskabsform, og selvom virksomheden kun ejes og drives af personen (ejeren) selv, beskattes selskabet efter SEL, jf. UfR 1998.1314 H.

Læs på Jurabibliotek