Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Ret uden jurister

- Side 113 -

...sådan bestemmelse, en simpel læsning af loven er tilstrækkelig til at kunne anvende den. Selvom lovgivningsteknikken senere ændrer sig, bruges stadig regler med meget præcist indhold. Det kan f.eks. være beløbsgrænser i skatteretten, hvor f.eks. grænsen for topskat eller aktiebeskatning fremgår helt præcist af loven, jf. personskattelovens §§ 7 og 8 a.

Læs på Jurabibliotek