Bøger, som nævner Personskatteloven § 8a

Nedsættelse af folkepension på grund af arbejdsindtægt

- Side 177 -

...summen af personlig indkomst, positiv nettokapitalindkomst og aktieindkomst, der beskattes efter personskattelovens § 8 a, stk. 1 og 2, jf. lov om social pension § 29, stk. 1, nr. 1. 531 531. Bortset fra aktieudbytte op til 5.000 kr., hvori der er indeholdt endelig udbytteskat, jf. vejl. nr. 53 af 31. august 2007 om folkepension og førtidspension.

Læs på Jurabibliotek