14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Personskatteloven § 10

Uddrag fra forarbejderne til personskatteloven § 10:

Til §§ 9-10
Efter de gældende regler gives der personfradrag ved skatteberegningen. De beregnede indkomstskatter til stat, kommune og amtskommune, kirkelige afgifter, folkepensionsbidrag og bidrag til dagpengefonden nedsættes hver for sig med en procentdel af personfradraget. Procentdelen svarer til den procentsats, hvormed den pågældende indkomstskat m.v. ber...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.