14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Personskatteloven § 8c

Lov om indkomstskat for personer m.v. paragraf 8c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af personskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8c For personer, der omfattes af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 9-25, eller § 2, stk. 2, beregnes en skat svarende til kommunal indkomstskat af den skattepligtige almindelige indkomst. Tilsvarende gælder for personer omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, kulbrinteskattelovens § 21, stk. 2, eller § 9 i lov om beskatning af søfolk, når de pågældende har valgt at blive beskattet, som om de var omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. Skatten svares med den gennemsnitlige samlede kommunale udskrivningsprocent for det pågældende kalenderår nedrundet til nærmeste hele procent.

•••

Stk. 2 I tilfælde, hvor der i medfør af § 10, stk. 5, skal ske nedsættelse af de beregnede skatter under anvendelse af personfradrag, nedsættes skatten svarende til den kommunale indkomstskat under anvendelse af samme personfradrag.

•••
profile photo
Profilside