14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Personskatteloven § 6

Lov om indkomstskat for personer m.v. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af personskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. June 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Skatten efter § 5, nr. 1, beregnes med den procent, der anføres i stk. 2, af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst.

•••

Stk. 2 For indkomståret 2021 udgør procenten 12,09. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 12,10. For personer, der ikke har pligt til at betale indkomstskat efter § 8 c eller kommunal indkomstskat efter lov om kommunal indkomstskat, udgør procenten for indkomståret 2021 4,09. For indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår udgør procenten 4,10.

•••

Stk. 3 Hvis en gift person har negativ nettokapitalindkomst, modregnes dette beløb i den anden ægtefælles positive nettokapitalindkomst, inden skatten efter stk. 1 og 2 beregnes. Det er en forudsætning, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb.

•••
profile photo
Profilside