14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Personskatteloven § 20

Lov om indkomstskat for personer m.v. paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af personskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1284 af 14. juni 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Regulering
Ved regulering af beløb efter denne bestemmelse anvendes et årligt beregnet reguleringstal. Reguleringstallet beregnes som det foregående års reguleringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Reguleringstallet beregnes med én decimal.

•••

Stk. 2 Ved regulering efter stk. 1 forhøjes eller nedsættes beløbene med samme procent som den, hvormed årets reguleringstal afviger fra 100. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

•••

Stk. 3 Reguleringstallet udgør 100,0 for indkomstårene 2009-2013.

•••
profile photo
Profilside