14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Personskatteloven § 17

Uddrag fra forarbejderne til personskatteloven § 17:

Til §§ 15-17
Efter gældende regler beskattes dødsboer med 40 pct. af deres skattepligtige indkomst opgjort efter et fradrag på 48.000 kr. pr. år, svarende til 4.000 kr. pr. måned. Skatten foreslås i § 15, stk. 1, forhøjet fra 40 til 50 pct. af den skattepligtige indkomst. Boer, der skiftes i umiddelbar forbindelse med dødsfaldet, er fritaget for at betale indko...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.