14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Personbogsbekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af personbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 213 af 15. marts 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Efter tinglysningslovens § 47, stk. 9, og § 47 e, stk. 4, jf. § 42 g, stk. 2, udslettes tinglyste panterettigheder af personbogen, når der er forløbet 10 år efter dokumentets tinglysning, og rettigheden ikke inden udløbet af denne frist er anmeldt til fornyet tinglysning.

•••

Stk. 2 Registrerede rettighedshavere, der har tinglyst en panterettighed efter tinglysningslovens § 47 b, stk. 2, § 47 c eller § 47 d, skal af Tinglysningsretten have meddelelse om sletning efter stk. 1 senest 3 måneder inden, den gennemføres.

•••
profile photo
Profilside