14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Personbogsbekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af personbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 213 af 15. March 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Pantebreve, bortset fra underpant i ejerpantebreve, skal ud over oplysningerne i §§ 7 og 8 indeholde oplysninger om:

  • 1) Hovedstolen med angivelse af valuta.

  • 2) Rente og rentevilkår.

  • 3) Betalingsvilkår for pantebreve, der ikke er ejerpantebreve eller skadesløsbreve.

  • 4) Oplysning om, hvilke aktiver pantebrevet omfatter. Dette gælder dog ikke virksomhedspantebreve, jf. tinglysningslovens § 47 c, og skadesløsbreve ved fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d.

  • 5) For pantebreve, der ikke er skadesløsbreve eller høstpantebreve, oplysning om, hvorvidt pantebrevet er omfattet af lov om kreditaftaler.

  • 6) For pantebreve, der ikke er høstpantebreve, oplysning om respekt af eventuelle foranstående hæftelser.

•••

Stk. 2 Er det pantstiftende dokument tiltrådt af en kautionist, og anmodes der om, at dette registreres i personbogen, skal dokumentet indeholde oplysning om kautionistens person- eller CVR-nummer. Har vedkommende ikke et person- eller CVR-nummer, angives navn og adresse.

•••

Stk. 3 Pantebrevet kan endvidere indeholde oplysninger om meddelelsespåtegning efter retsplejeloven med angivelse af meddelelseshavers person- eller CVR-nummer eller, hvis vedkommende ikke har et person- eller CVR-nummer, navn og adresse.

•••
profile photo
Profilside