14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Personbogsbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af personbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 213 af 15. March 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Skadesløsbreve eller ejerpantebreve, der giver virksomhedspant, jf. tinglysningslovens § 47 c, og skadesløsbreve ved fordringspant, jf. tinglysningslovens § 47 d, skal ud over oplysningerne i § 9 indeholde en erklæring om, at pantet ikke stilles til fordel for den, der er skyldnerens eller pantsætterens nærstående, jf. tinglysningslovens § 47 e, stk. 1.

•••

Stk. 2 Virksomhedspantebreve, jf. tinglysningslovens § 47c, skal endvidere indeholde oplysning om, hvilke af aktivtyperne i tinglysningslovens § 47 c, stk. 3, nr. 1-8, pantsætningen omfatter. Pantsætningen kan omfatte ét eller flere af numrene i § 47 c, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside