14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

PEP-bekendtgørelsen § 17

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pep-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1704 af 20. december 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Frist for indberetning
Indberetninger efter §§ 3-16 skal være foretaget senest tre hverdage efter, at den pågældende person er tiltrådt den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer, jf. § 2, nr. 8, i hvidvaskloven.

•••

Stk. 2 Der skal ligeledes foretages indberetning som nævnt i stk. 1, når den pågældende person fratræder den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer.

•••
profile photo
Profilside