PEP-bekendtgørelsen § 17

Denne konsoliderede version af pEP-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

Bekendtgørelse nr. 658 af 30. maj 2023

Frist for indberetning
§ 17

Indberetninger efter §§ 3-16 skal være foretaget senest tre hverdage efter, at den pågældende person er tiltrådt den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer, jf. § 2, nr. 8, i hvidvaskloven.

Stk. 2 Der skal ligeledes foretages indberetning som nævnt i stk. 1, når den pågældende person fratræder den stilling, der medfører, at personen er omfattet af definitionen af politisk eksponerede personer.