Pensionsloven § 26o

Denne konsoliderede version af pensionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social pension

Lov nr. 217 af 16. maj 1984,
jf. lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. april 2022,
som ændret ved lov nr. 452 af 20. april 2022, lov nr. 831 af 14. juni 2022, lov nr. 875 af 21. juni 2022, lov nr. 679 af 03. juni 2023, lov nr. 726 af 13. juni 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 754 af 13. juni 2023 og lov nr. 1769 af 28. december 2023

Anciennitet, som sidestilles med anciennitet som lønmodtager i Danmark
§ 26o

§§ 26 i og 26 j om optjening af anciennitet som lønmodtager i Danmark finder tilsvarende anvendelse, når en person har

  • 1) forhyring med dansk skib,

  • 2) beskæftigelse i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed,

  • 3) beskæftigelse i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse og

  • 4) beskæftigelse i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.