14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsloven § 32g

Lov om social pension paragraf 32g

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32g Nedsættelse af tidlig pension for pensionsordninger
Tidlig pension nedsættes af følgende pensionsordninger:

  • 1) Pensionsordninger, som er omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, og tilsvarende udenlandske pensionsordninger, jf. dog stk. 2.

  • 2) Opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

•••

Stk. 2 Tidlig pension nedsættes ikke af pensioner, som er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra c-f.

•••
profile photo
Profilside