Pensionsfondsloven

Denne konsoliderede version af pensionsfondsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophævet den 3. maj 2023, jf. lov nr. 455 af 2. maj 2023

Lov om den sociale pensionsfond

Lov nr. 521 af 28. oktober 1981,
jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 27. februar 2004

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Der er 1 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 69 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

  • Pensionsret
  • Socialret
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
§ 1

Renterne og grundkapitalen af den sociale pensionsfonds obligationsbeholdning anvendes i overensstemmelse med den særlige lovgivning herom til ydelse af pensionsforbedringer til personer, der har ret til social pension og til delpension. Renter og grundkapital, der ikke anvendes til disse formål, henlægges til fonden.

Stk. 2 Den sociale pensionsfond bestyres af socialministeren og finansministeren. Fondens midler anbringes i obligationer, herunder indeksobligationer.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1982.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 270 af 4. juni 1970 om den sociale pensionsfond.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.