Bøger, som nævner Pensionsbeskatningsloven § 42A

Bemærk, at § 42A blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 42A, om det har en betydning.

Pensionsinstitutter

- Side 193 -

...omfatter kapitel 1 til kapitel 5 m.v., hvilke indeholder §§ 1-48 i pensionsbeskatningsloven. Disse lovbestemmelser omfatter regler om indskud på pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikringer i pensionsøjemed, kapitalforsikringer i pensionsøjemed, aldersforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed, aldersopsparing, indeksordninger m.fl.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 194 -

overførsler af pensionsordninger til et andet pensionsinstitut. Indberetningspligten henviser til §§ 41-44 i pensionsbeskatningsloven, hvilke omfatter forskellige regler for overførsel af en pensionsordning.

Læs på Jurabibliotek