Bøger, som nævner Pensionsbeskatningsloven § 39

- Side 1158 -

...afgiftslettelse for øl efter denne lovs § 2, opgørelse af den afgiftspligtige mængde, omfanget af afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser efter denne lovs §§ 11 og 12, skønsmæssig ansættelse efter denne lovs § 31, stk. 1, samt hvorvidt betegnelser, etiketter, reklamer og lignende er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lovs § 33, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek