Bøger, som nævner Pensionsbeskatningsloven § 30

Overdragelse af en livsforsikring

- Side 370 -

...begunstiget (f.s.v. begunstigelsen ikke er gjort uigenkaldelig), jf. FAL § 111 og ovf. i 2.1.8585. De skattebegunstigede forsikrings- eller opsparingsordninger, jf. ovf. i 2.3.3, kan ikke overdrages eller pantsættes med opretholdelse af skattebegunstigelsen. Dette gælder dog ikke udlodning på skifte af fællesbo efter reglerne i PBL § 30, stk. 2-5.

Læs på Jurabibliotek