Bøger, som nævner Pensionsbeskatningsloven § 30

Bemærk, at § 30 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 30, om det har en betydning.

Overdragelse og pantsætning af forsikringen

- Side 797 -

...police, og de tilfælde, hvor der »kun« er en pensionsoversigt. Findes der en police, skal der endvidere sondres mellem ordninger med skattemæssig fradragsret og ordninger uden fradragsret. Ved ordninger med fradragsret vil der næppe være den store interesse i pantsætning, idet der efter pensionsbeskatningslovens § 30 skal berigtiges skat med 60 %.

Læs på Jurabibliotek