Bøger, som nævner Pensionsbeskatningsloven § 25

Lærebog om indkomstskat (20. udg.)
Forfattere: Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen og Inge Langhave Bolander
Udgivelsesdato: 22. aug 2023
DJØF Forlag

Forsikringsbeløb og pensioner

- Side 1315 -

afgiftspligtige udbetalinger (efter pensionsbeskatningsloven) som nævnt i PBL § 25, stk. 1, nr. 6, eller § 29, stk. 1, til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle, der er indsat som uigenkaldeligt begunstiget senest som led i skiftet af fællesboet ved separationen eller skilsmissen, ikke er omfattet af boafgiftspligten.

Læs på Jurabibliotek