14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsbeskatningsloven § 39

Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven) paragraf 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Told- og skatteforvaltningen fører tilsyn med afgiftsberegningen efter § 38.

•••

Stk. 2 En afgiftsberegning efter § 38 kan senest 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen påklages til told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 3 Hvis en klage medfører tilbagebetaling af afgift, ydes der en skattefri rentegodtgørelse svarende til renten i henhold til § 7, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 procentpoint pr. påbegyndt måned fra betalingstidspunktet.

•••
profile photo
Profilside