Pensionsbeskatningsbekendtgørelsen § 4

Denne konsoliderede version af pensionsbeskatningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger

Bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2216 af 29. november 2021

§ 4

Ved oprettelse eller ændring af opsparingsordninger, der skattemæssigt skal behandles efter reglerne i pensionsbeskatningsloven, skal banker, sparekasser, andelskasser, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde i aftaledokumentet og på eventuelle kontrabøger, depotbeviser samt på kontoudskrifter og lignende anføre, hvilken beskatningsform opsparingen er undergivet. Angivelsen skal ske med den af følgende betegnelser, der svarer til aftalens indhold:

Stk. 2 Betegnelser som nævnt i stk. 1 må ikke anføres på kontoudskrifter eller andre dokumenter vedrørende opsparing og indlån, der ikke opfylder betingelserne for beskatning efter pensionsbeskatningslovens afsnit I, § 51 eller § 53 A.

Stk. 3 Hvis en pensionsordning består af flere af de opsparingsformer, der er nævnt i stk. 1, skal hver af de pågældende betegnelser anføres i aftaledokumentet.