14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsbeskatningsbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsbeskatningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ved oprettelse eller ændring af opsparingsordninger, der skattemæssigt skal behandles efter reglerne i pensionsbeskatningsloven, skal banker, sparekasser, andelskasser, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde i aftaledokumentet og på eventuelle kontrabøger, depotbeviser samt på kontoudskrifter og lignende anføre, hvilken beskatningsform opsparingen er undergivet. Angivelsen skal ske med den af følgende betegnelser, der svarer til aftalens indhold:

•••

Stk. 2 Betegnelser som nævnt i stk. 1 må ikke anføres på kontoudskrifter eller andre dokumenter vedrørende opsparing og indlån, der ikke opfylder betingelserne for beskatning efter pensionsbeskatningslovens afsnit I, § 51 eller § 53 A.

•••

Stk. 3 Hvis en pensionsordning består af flere af de opsparingsformer, der er nævnt i stk. 1, skal hver af de pågældende betegnelser anføres i aftaledokumentet.

•••
profile photo
Profilside