Pensionsbeskatningsbekendtgørelsen § 20

Denne konsoliderede version af pensionsbeskatningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger

Bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 2216 af 29. november 2021

§ 20

Hvis der efter pensionsbeskatningslovens §§ 29-31 indtræder afgiftspligt for en pensionsordning med løbende udbetalinger, en rateforsikring i pensionsøjemed eller en indeksordning, efter, at udbetalingerne i henhold til kontrakten er begyndt, og hvis ordningen er oprettet før den 1. januar 1980, anses de stedfundne udbetalinger for fortrinsvis at hidrøre fra de senest foretagne indbetalinger til ordningen. Dette gælder både ved opgørelsen af det beløb, hvoraf der skal betales 40 pct. eller 60 pct. i afgift, og ved opgørelsen af de beløb, hvoraf der skal betales 35 pct. og 25 pct. i afgift, jf. pensionsbeskatningslovens §§ 33 A og 34.

Stk. 2 Er der efter den 31. december 1979 indtrådt afgiftspligt efter pensionsbeskatningslovens §§ 28-31 for en ordning, der er oprettet i tiden fra og med den 1. januar 1972 til og med den 31. december 1979, og vedrører udbetalingen eller dispositionen m.v. kun en del af ordningen, anses denne del for fortrinsvis at hidrøre fra de senest foretagne indbetalinger til ordningen.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 og § 19, stk. 1 og 2, gælder tilsvarende for ordninger, hvortil der efter pensionsbeskatningslovens § 41 er overført beløb fra en anden pensionsordning som nævnt i stk. 1 og 2 og § 19, stk. 1 og 2, jf. pensionsbeskatningslovens § 27, stk. 2, § 33 A, stk. 4, og § 34, stk. 6.