14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsbeskatningsbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsbeskatningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Forsikringsselskaber m.v. skal ved oprettelse eller ændring af livsforsikringer, invalideforsikringer m.v. anføre i forsikringspolicen eller pensionsaftalen, hvilken beskatningsform forsikringen eller pensionsordningen er undergivet. Angivelsen skal ske med den eller de af følgende betegnelser, der svarer til policens eller aftalens indhold:

•••

Stk. 2 Hvis en forsikring består af flere grundformer, der har en forskellig betegnelse efter stk. 1, skal det i policen angives, hvor stor en del af den samlede årspræmie der falder på de enkelte betegnelser nævnt i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside