14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsbeskatningsbekendtgørelsen § 18

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsbeskatningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Pengeinstitutter m.v., som før den 1. januar 1980 har indgået aftale om oprettelse af opsparing i pensionsøjemed, skal til brug ved afgørelsen af, hvilke beløb der til sin tid eller ved overførsel, herunder konvertering, efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 9, skal afgiftsberigtiges efter de regler, der gjaldt før den 1. januar 1980, foretage en opgørelse over ordningernes værdi pr. 31. december 1979. Til værdien pr. 31. december 1979 medregnes indbetalinger og renter, der forfaldt efter den 31. december 1979, men vedrører tiden før den 1. januar 1980. Udbytte m.v. medregnes kun, hvis det forfaldt før den 1. januar 1980. Værdipapirer optages til kursværdien pr. 31. december 1979. Obligationer skal dog optages i opgørelsen til kurs 75, hvis kursværdien pr. 31. december 1979 var lavere end 75.

•••

Stk. 2 Forsikringsselskaber m.v., der før den 1. januar 1980 har indgået aftale om oprettelse af kapitalforsikring i pensionsøjemed, skal, senest når afgiftspligt indtræder eller ved overførsel, herunder konvertering, efter pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 9, foretage en opgørelse over forsikringens værdi pr. 31. december 1979. Til værdien pr. 31. december 1979 henregnes præmiereserven pr. 31. december 1979 samt bonus vedrørende tiden til og med den 31. december 1979.

•••
profile photo
Profilside