14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsbeskatningsbekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsbeskatningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Tilbagebetaling af beløb eller overførsel af beløb til en anden pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 21 A kan kun ske efter anmodning fra ejeren af ordningen.

•••

Stk. 2 Anmodning om tilbagebetaling eller overførsel skal fremsættes over for vedkommende pensionsinstitut og skal ledsages af dokumentation for det beløb, der ikke er fradragsret for, jf. dog 3. pkt. Anmodningen kan ske på et skema udarbejdet af Skatteforvaltningen. Ved tilbagebetaling eller overførsel af beløb efter pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 1, 2. pkt., skal anmodningen ikke ledsages af dokumentation som nævnt i 1. pkt.

•••

Stk. 3 Pensionsinstituttet skal opbevare anmodningen og den ledsagende dokumentation i 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor beløbet er udbetalt eller overført til en anden pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, bortset fra aldersopsparing, aldersforsikring og supplerende engangssummer. Anmodningen og den ledsagende dokumentation skal dog indsendes til Skatteforvaltningen efter dennes anmodning.

•••
profile photo
Profilside