Bøger, som nævner Pensionsafkastbeskatningsloven § 21

Feriefondsloven (2. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen
Udgivelsesdato: 08. okt 2020
DJØF Forlag

Ændringer i pensionsafkastbeskatningsloven

- Side 150 -

...der hidrører fra FerieKonto og private feriekasser, er udbetalingerne fra fonden til sin skattefri. Det svarer til den skattemæssige behandling af aldersopsparinger, jf. lovens § 33. Pensionsafkastskatten opkræves på samme måde som pensionsafkastskatten af de midler, der henstår i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 21.

Læs på Jurabibliotek