14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Pensionsafkastbeskatningsloven § 18

Uddrag fra forarbejderne til pensionsafkastbeskatningsloven § 18:

Til § 18
Bestemmelsen svarer i store træk til den gældende regel i pensionsafkastbeskatningslovens § 17 om skattefri fusion, spaltning og overdragelse af livsforsikringsbestande mellem institutioner, der er skattepligtige efter pensionsafkastbeskatningsloven.Efter forslaget succederer den modtagende institution i den overdragende institutions skattemæs...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.