14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Pensionsafkastbeskatningsloven § 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af pensionsafkastbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 185 af 06. marts 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Skattepligtige efter § 1, stk. 1, i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) med undtagelse af Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Den Sociale Pensionsfond og hjælpe- og understøttelsesfonde, der er godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 52, andre hjælpe- og understøttelsesfonde med pensionslignende formål og pensionskasser omfattet af § 1, stk. 2, nr. 9, der ved udgangen af indkomståret 2009 har uudnyttet negativ pensionsafkastskat, kan uanset § 25 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) få den uudnyttede fremførelsesberettigede negative skat udbetalt. For Arbejdsmarkedets Tillægspension gælder dette dog kun uudnyttet negativ pensionsafkastskat, der kan henføres til Den Særlige Pensionsopsparing eller Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for Førtidspensionister. Skatten udbetales efter indgivelse af den endelige opgørelse efter §§ 22 og 24 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven) for indkomståret 2009.

•••

Stk. 2 Skattepligtige, der beskattes efter §§ 7 og 8, kan ikke udnytte negativ skat, der henstår ved udgangen af indkomståret 2009, til fradrag i skat for efterfølgende indkomstår. For Arbejdsmarkedets Tillægspension gælder dette tilsvarende for uudnyttet negativ skat som nævnt i stk. 1, 2. pkt.

•••
profile photo
Profilside