14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Pensionsafkastbeskatningsloven § 19

Uddrag fra forarbejderne til pensionsafkastbeskatningsloven § 19:

Til § 19
Bestemmelsen svarer til den gældende regel i pensionsafkastbeskatningslovens § 17 a om parallelitet i behandlingen af skattepligtig tilførsel af aktiver og fusion efter pensionsafkastbeskatningslovens regler og selskabsskattelovens regler.I § 19, stk. 1 foreslås det, at selskabsskattelovens § 4, stk. 5, skal finde tilsvaren...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.