14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Patentloven § 85

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af patentloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§85 Stemmer de i §§ 77 eller 83 nævnte oversættelser ikke overens med teksten på det sprog, som har været behandlingssproget ved Den Europæiske Patentmyndighed, omfatter patentbeskyttelsen alene det, som fremgår af begge tekster.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår oversættelse af afgørelser truffet i medfør af § 80 a, stk. 1.

•••

Stk. 3 I sager om ugyldighed skal alene teksten på behandlingssproget være afgørende.

•••
profile photo
Profilside