Bøger, som nævner Patentloven § 77

Immaterialret (6. udg.)
Forfattere: Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen
Udgivelsesdato: 03. feb 2021
DJØF Forlag

b. International og EU patentret

- Side 238 -

...løst med den såkaldte » London - aftale « (»-protokol«). Denne trådte i kraft for Danmark den 1.5.2008, jf. hjemlen fra lov nr. 451 af 10.6.2003, som blev udnyttet ved PTL § 77. Virkningen af aftalen er, at et europæisk patent for at få virkning i Danmark inden for 3 måneder fra bekendtgørelsen af patentet (eller en evt. ændring) skal indlevere blot...

Læs på Jurabibliotekb. Europæisk patentansøgning

- Side 252 -

I den danske Patenttidende skal det bekendtgøres, hvilke europæiske patenter der opnår gyldighed i Danmark, jf. PTL § 77, stk. 3. Hertil kræves dels, at Danmark har været designeret ved indleveringen, dels at der indleveres en oversættelse af patentkravenet til dansk, jf. § 77 og ovenfor A.1. Fristen for at indlevere oversættelsen er tre måneder fra...

Læs på Jurabiblioteka. Fortolkning og sammenligning

- Side 344 -

...patenter kan der opstå et særligt fortolkningsproblem, hvis den danske oversættelse af kravet (jf. PTL §§ 77 og 83) ikke stemmer sprogligt overens med patents behandlingssprog (engelsk, tysk eller fransk). I sådanne tilfælde omfatter beskyttelsen alene det, som fremgår af begge tekster, se § 85 og som eksempel fra praksis SHK A-0032-14 af 6.2.2015.

Læs på Jurabibliotek