Bøger, som nævner Patentloven § 65b

Immaterialret (6. udg.)
Forfattere: Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen
Udgivelsesdato: 03. feb 2021
DJØF Forlag

7. Initiativer som understøtter retshåndhævelsen

- Side 687 -

Retsgrundlaget for håndhævelsesenheden findes i VML § 45 b, DSL § 41 b, PTL § 65 b, BML § 61 b samt bkg. nr. 1578 af 14.12.2016. Nærmere information herom findes på styrelsens hjemmeside www.dkpto.dk. Etableringen af håndhævelsesenheden var i øvrigt kontroversiel, jf. høringssvarene til lov nr. 309 af 28.3.2015.

Læs på Jurabibliotek