Bøger, som nævner Patentloven § 65

Immaterialret (6. udg.)
Forfattere: Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen
Udgivelsesdato: 03. feb 2021
DJØF Forlag

Offentliggørelse af domme

- Side 745 -

Det påhviler i øvrigt domstolene at sende en udskrift til Patent- og Varemærkestyrelsen af domme, der anlægges efter reglerne i VML, DSL, PTL og BML, jf. nærmere VML § 34, DSL 46, PTL § 65 og BML § 61, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek