14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Patentloven § 53d

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af patentloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§53d Hvis en begæring fra andre end patenthaveren ikke kan imødekommes, afslås begæringen, og patentet opretholdes i uændret form.

•••

Stk. 2 Kan begæringen imødekommes, men kan patentet ikke opretholdes i ændret form, erklærer patentmyndigheden patentet for ugyldigt. Kan patentet opretholdes i ændret form, ændres patentet tilsvarende, såfremt patenthaveren er enig i den ændrede formulering, som patentmyndigheden vil give patentet. Er patenthaveren ikke enig i den ændrede formulering, erklæres patentet for ugyldigt.

•••

Stk. 3 Når der er truffet afgørelse om at opretholde patentet i ændret form, skal patenthaveren betale det fastsatte gebyr for publicering af nyt patentskrift inden for den fastsatte frist. Betales gebyret ikke rettidigt, erklæres patentet for ugyldigt.

•••

Stk. 4 Patentmyndigheden bekendtgør afgørelsen af en administrativ omprøvning.

•••
profile photo
Profilside