14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Patentloven § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af patentloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Er indsigelse fremkommet, skal patenthaveren gøres bekendt med indsigelsen og have lejlighed til at udtale sig om denne.

•••

Stk. 2 Patentmyndigheden kan behandle en indsigelse, selv om patentet er ophørt eller ophører i henhold til §§ 51, 54 eller 96, selv om indsigelsen tages tilbage, eller selv om indsigeren afgår ved døden eller mister evnen til at indgå retshandler.

•••

Stk. 3 Patentmyndigheden kan erklære patentet ugyldigt eller opretholde det i uændret eller ændret form. Hvis patentmyndigheden finder, at patentet kan opretholdes i ændret form, og det er konstateret, at patenthaveren er enig heri, ændres patentskriftet tilsvarende, efter at patenthaveren har betalt det fastsatte gebyr for publicering heraf. Hos patentmyndigheden skal der kunne fås eksemplarer af det ændrede patentskrift.

•••

Stk. 4 Hvis patenthaveren ikke er enig i opretholdelsen af patentet i ændret form eller ikke betaler gebyret for publicering af nyt patentskrift rettidigt, erklæres patentet for ugyldigt.

•••

Stk. 5 Patentmyndigheden bekendtgør afgørelsen af indsigelsen.

•••
profile photo
Profilside